51.78773494398897,-4.193817496017459,17

Cysylltu a ni

Ysgol Gymunedol Bancffosfelen
Bancffosfelen Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA15 5DR

Ffôn:01269 870 272
Ebost:head@bancffosfelen.ysgolccc.org.uk

Dathliad 140 Mlwydd (25/06/2017)

Ar Fehefin 25ain 2017, dathlodd Ysgol Gymunedol Bancffosfelen 140 mlwydd ers i'r drysau agor. Gwnaeth disgyblion, staff, rhieni, ac aelodau o'r gymuned o ar draws y blynyddoedd dod i'r ysgol i gael te prynhawn i ddathlu'r pen-blwydd.

Hoffem ddiolch pawb a wnaeth dod i'r dathliad, a hoffem hefyd diolch Ffrindiau'r Ysgol a drefnodd y digwyddiad. Edrychwn ni ymlaen i'r 140 mlwydd nesaf!